Raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité inzake een voorstel voor een verordening van de Raad met betrekking tot de regeling van de capaciteit van het goederenvervoer over de weg van de Lid-Staten