Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1472 van de Commissie van 11 augustus 2017 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur$