Regulamentul (UE) 2020/1694 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 noiembrie 2020 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 168/2013 în ceea ce privește măsurile specifice referitoare la vehiculele din categoria L de sfârșit de serie, ca răspuns la pandemia de COVID-19 (Text cu relevanță pentru SEE)