ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αρ θ. 2613/98 του Mirja RYYNAENEN προς την Επ τροπή. Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος των ενισχύσεων στο δασικό τομέα