A Bizottság (EU) 2020/172 Végrehajtási rendelete (2020. február 6.) az Aspergillus niger (CBS 101.672) által termelt 3-fitáz elválasztott malacok, hízósertések, kocák, brojlercsirkék, hízópulykák, tojótyúkok, kacsák, valamennyi kisebb madárfaj és díszmadarak takarmány-adalékanyagaként való engedélyezésének megújításáról, a tojójércék, tenyészcsirkék, tenyészpulykák, tenyésztyúkok és szopós malacok esetében való új felhasználás engedélyezéséről, valamint a 243/2007/EK, az 1142/2007/EK, a 165/2008/EK, az 505/2008/EK és a 327/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről (az engedély jogosultja: BASF SE) (EGT-vonatkozású szöveg)