Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/172 af 6. februar 2020 om fornyelse af godkendelsen af 3-fytase produceret af Aspergillus niger (CBS 101.672) som tilsætningsstof til foder til smågrise (fravænnede), slagtesvin, søer, slagtekyllinger, slagtekalkuner, æglæggende høner, ænder og alle andre mindre udbredte fuglearter, prydfugle og den nye godkendelse til kyllinger opdrættet til æglægning eller avl, kalkuner opdrættet til avl eller avlshøner og pattegrise og om ophævelse af forordning (EF) nr. 243/2007, (EF) nr. 1142/2007, (EF) nr. 165/2008, (EF) nr. 505/2008 og (EU) nr. 327/2010 (indehaver af godkendelsen er BASF SE) (EØS-relevant tekst)