Verordening (EEG) nr. 1890/71 van de Commissie van 31 augustus 1971 tot vaststelling van de premies waarmede de heffingen voor rijst en breukrijst worden verhoogd