Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/110 af 24. januar 2019 om tilladelse til udvidelse af anvendelsen af olie af Allanblackia-frø som en ny fødevare i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 og om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 (EØS-relevant tekst.)