Grozīts priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko izveido Taisnīgas pārkārtošanās fondu