Verordening (EEG) nr. 2298/70 van de Commissie van 13 november 1970 tot vaststelling van de bij uitvoer van rijst en breukrijst op de restitutie toe te passen correctiefactor