UDTALELSE FRA DET OEKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OM DEN NUVAERENDE OEKONOMISKE SITUATION I FAELLESSKABET OG DEN FREMTIDIGE KONJUNKTURPOLITIK