Cauza T-529/09: Hotărârea Tribunalului din 4 mai 2012 — In ‘t Veld/Consiliul [Acces la documente — Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 — Avizul Serviciului juridic al Consiliului referitor la o recomandare a Comisiei prin care se autoriza începerea negocierilor în vederea încheierii unui acord internațional — Refuz parțial de acces — Excepție privind protecția interesului public în materie de relații internaționale — Excepție privind protecția avizelor juridice — Atingere concretă și previzibilă adusă interesului în cauză — Interes public superior]