Lieta T-529/09: Vispārējās tiesas 2012. gada 4. maija spriedums — In ‘t Veld /Padome (Piekļuve dokumentiem — Regula (EK) Nr. 1049/2001 — Padomes Juridiskā dienesta atzinums par Komisijas priekšlikumu atļaut sarunu sākšanu starptautiska līguma noslēgšanai — Daļējs piekļuves atteikums — Izņēmums sabiedrības interešu aizsardzībai starptautisko attiecību jomā — Izņēmums juridisko atzinumu aizsardzībai — Attiecīgās intereses konkrēts un paredzams apdraudējums — Sabiedrības prioritāras intereses)