Věc T-529/09: Rozsudek Tribunálu ze dne 4. května 2012 — In ‘t Veld v. Rada ( „Přístup k dokumentům — Nařízení (ES) č. 1049/2001 — Stanovisko právní služby Rady k doporučení Komise týkajícímu se zmocnění k zahájení jednání o mezinárodní dohodě — Částečné odepření přístupu — Výjimka týkající se ochrany veřejného zájmu v oblasti mezinárodních vztahů — Výjimka týkající se ochrany právního poradenství — Konkrétní a předvídatelné porušení dotčeného zájmu — Převažující veřejný zájem“ )