T-183/16. RENV. sz. ügy: A Törvényszék 2019. június 19-i ítélete — L’Oréal kontra EUIPO — Guinot (MASTER DRAMA) („Európai uniós védjegy — Felszólalási eljárás — A MASTER DRAMA európai uniós szóvédjegy bejelentése — A korábbi MASTERS COLORS PARIS nemzeti ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja]”)