kohtuasi T-183/16 RENV: Üldkohtu 19. juuni 2019. aasta otsus — L’Oréal versus EUIPO — Guinot (MASTER DRAMA) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Liidu sõnamärgi MASTER DRAMA taotlus — Varasem siseriiklik kujutismärk MASTERS COLORS PARIS — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b))