Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 22. srpna 2018 o zveřejnění žádosti o zápis názvu do rejstříku podle článku 49 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 v Úředním věstníku Evropské unie – „Bulot de la Baie de Granville“ (CHZO)