Mål T-189/16: Tribunalens dom av den 13 juli 2017 – Migros-Genossenschafts-Bund mot EUIPO – Luigi Lavazza (CReMESPRESSO) (EU-varumärke — Ogiltighetsförfarande — EU-figurmärket CReMESPRESSO — Det äldre internationella ordmärket CREMESSO — Anspelning — Samspel mellan kriterier — Risk för förväxling — Artiklarna 8.1 b och 53.1 a i förordning (EG) nr°207/2009)