Kommissionens Beslutning af 6. marts 1975 om bemyndigelse for Den franske Republik til fra fællesskabsbehandling at undtage naturlig honning, som henhører under position 04.06 i den fælles toldtarif, har oprindelse i Cuba og Mexico, og frit kan omsættes i de andre medlemsstater