Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1585 al Comisiei din 22 octombrie 2018 de instituire a unei derogări de la Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 al Consiliului în ceea ce privește distanța minimă față de coastă și adâncimea minimă pentru pescuitul cu plase-pungă în apele teritoriale ale Croației