Nariadenie Komisie (ES) č. 1800/2005 z 28. októbra 2005, ktorým sa určuje cena nevyzrnenej bavlny na svetovom trhu