2005 m. spalio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1800/2005, dėl nevalytos medvilnės pasaulinės rinkos kainos nustatymo