Komisjoni määrus (EÜ) nr 1800/2005, 28. oktoober 2005, millega kehtestatakse toorpuuvilla maailmaturuhind