2010/264/: 2010 m. gegužės 4 d. Komisijos sprendimas dėl Bulgarijos prašymo taikyti apsaugos priemones pagal nuostatą, leidžiančią nukrypti nuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2001/80/EB dėl tam tikrų teršalų, išmetamų į orą iš didelių kurą deginančių įrenginių, kiekio apribojimo nustatytų įpareigojimų (pranešta dokumentu Nr. C(2010) 2688)