Zaak C-570/18 P: Hogere voorziening ingesteld op 10 september 2018 door HF tegen het arrest van het Gerecht (Eerste kamer — uitgebreid) van 29 juni 2018 in zaak T-218/17, HF / Parlement