Kawża C-78/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Cour d’appel de Rouen (Franza) fit- 8 ta’ Frar 2010 — Marc Berel, bħala mandatarju ta’ Société Port Angot Développement, is-Sur Hess, bħala amministratur ġudizzjarju ta’ Société Port Angot Développement, Société Rijn Schelde Mondia France, Receveur principal des douanes de Rouen Port, Administration des douanes — Havre Port, Société Port Angot Développement, l-aventi kawża ta’ SAS Manutention de produits chimiques et miniers (Maprochim), Asia Pulp & Paper France vs Administration des douanes de Rouen, Receveur principal des douanes du Havre, Administration des douanes du Havre