Sag C-78/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Cour d’appel de Rouen (Frankrig) den 8. februar 2010 — Advokat Marc Berel, som mandatar for Société Port Angot Développement, Advokat Hess, som kurator for Société Port Angot Développement, Rijn Schelde Mondia France SA, Receveur principal des douanes de Rouen Port, Administration des douanes — Havre Port, Société Port Angot Développement, retlig efterfølger for SAS Manutention de produits Chimiques et miniers (Maprochim) og Asia Pulp & Paper France mod Administration des douanes de Rouen, Receveur principal des douanes du Havre og Administration des douanes du Havre