Besluit (EU) 2015/1773 van de Raad van 1 oktober 2015 betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpunt in het Gemengd Comité van de EER betreffende een wijziging van bijlage XXI (Statistiek) bij de EER-overeenkomst (Energiestatistieken)