Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/899, annettu 29 päivänä toukokuuta 2019, Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 -valmisteen hyväksymisestä lihakaritsoiden, lypsykuttujen, lypsyuuhien, lypsypuhveleiden, hevosten ja lihasikojen rehun lisäaineena ja asetusten (EY) N:o 1447/2006, (EY) N:o 188/2007, (EY) N:o 232/2009, (EY) N:o 186/2007 ja (EY) N:o 209/2008 kumoamisesta (hyväksynnän haltija S.I. Lesaffre) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.)