Kommissionens Forordning (EØF) nr. 1313/75 af 23. maj 1975 om ophævelse af forordning (EØF) nr. 3206/74 om de nærmere anvendelsesregler for en eksportafgift på visse varer henhørende under forordning (EØF) nr. 1059/69