2012/615/EU: Europa-Parlamentets afgørelse af 10. maj 2012 om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling for regnskabsåret 2010