/* */

2012/615/ЕС: Решение на Европейския парламент от 10 май 2012 година относно приключването на сметките на Европейското съвместно предприятие за ITER и развитието на термоядрената енергия за финансовата 2010 година