Sodba Splošnega sodišča (drugi senat) z dne 3. marca 2011.#Siemens AG Österreich in VA Tech Transmission & Distribution GmbH & Co. KEG (T-122/07), Siemens Transmission & Distribution Ltd (T-123/07) in Siemens Transmission & Distribution SA in Nuova Magrini Galileo SpA (T-124/07) proti Evropski komisiji.#Konkurenca - Omejevalni sporazumi - Trg projektov za plinsko izolirane stikalne naprave - Odločba o ugotovitvi kršitve člena 81 ES in člena 53 Sporazuma EGP - Delitev trga - Učinki na skupni trg - Pojem trajajoče kršitve - Trajanje kršitve - Zastaranje - Globe - Sorazmernost - Zgornja meja 10 % prometa - Solidarna odgovornost za plačilo globe - Olajševalne okoliščine - Sodelovanje - Pravica do obrambe.#Združene zadeve T-122/07 do T-124/07. Sodba Splošnega sodišča (drugi senat) z dne 3. marca 2011.