2014/78/EU: Sklep Komisije z dne 10. februarja 2014 o ukrepu Danske v skladu s členom 11 Direktive 2006/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta o prepovedi vrste večnamenskih strojev za zemeljska dela (notificirano pod dokumentarno številko C(2014) 633) Besedilo velja za EGP