2014/78/UE: Decizia Comisiei din 10 februarie 2014 privind măsura adoptată de Danemarca în conformitate cu articolul 11 din Directiva 2006/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului de interzicere a unui tip de echipamente tehnice de terasare cu utilizare multiplă [notificată cu numărul C(2014) 633] Text cu relevanță pentru SEE