2014/78/ES: Komisijas Lēmums ( 2014. gada 10. februāris ) par pasākumu, ko Dānija veikusi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2006/42/EK 11. pantu, aizliedzot noteikta tipa daudzfunkcionālas zemes rakšanas un pārvietošanas mašīnas (izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 633) Dokuments attiecas uz EEZ