2014/78/ES: 2014 m. vasario 10 d. Komisijos sprendimas dėl pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/42/EB 11 straipsnį Danijos priimtos priemonės, kuria uždraudžiamos tam tikro tipo daugiatikslės žemės darbų mašinos (pranešta dokumentu Nr. C(2014) 633) Tekstas svarbus EEE