Zaak 6-71: Verzoek om een prejudiciële beslissing, door het Bundesfinanzhof bij beschikking van 15 december 1970 gedaan in de zaak Firma Rheinmühlen te Düsseldorf tegen de Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel