JELENTÉS az Európai Unió 2020. évi pénzügyi évre vonatkozó, 10/2020. számú költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról - A kifizetési előirányzatok emelése a kiadások aktualizált előrejelzéseivel és a kiadások és bevételek egyéb kiigazításaival összhangban (13643/2020 - C9-0395/2020 - 2020/0298(BUD)) Költségvetési Bizottság Előadó: Monika Hohlmeier