Yttrande från Europeiska regionkommittén – Kompetensflykt i EU: ta itu med utmaningen på alla nivåer