Tuairim ó Choiste Eorpach na Réigiún – Imirce Daoine Oilte san Aontas: Aghaidh a Thabhairt ar an Dúshlán ar gach Leibhéal