79/166/EØF: Kommissionens beslutning af 22. december 1978 om refusion gennem EUGFL, udviklingssektionen, til Det forenede Kongerige af de udgifter, som er afholdt i løbet af året 1976 til støtte vedrørende social og erhvervsmæssig vejledning og faglige kvalifikationer hos de personer, som arbejder i landbruget (Kun den engelske udgave er autentisk)