Cauza T-246/10: Hotărârea Tribunalului din 6 octombrie 2011 — Industrias Francisco Ivars/OAPI — Motive (Reductor mecanic de viteză) [ Desen sau model industrial comunitar — Procedură de nulitate — Desen sau model industrial comunitar înregistrat reprezentând un reductor mecanic de viteză — Desen sau model industrial comunitar anterior — Motiv de nulitate — Lipas caracterului individual — Lipsa unei impresii globale diferite — Articolul 6 și articolul 25 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002 ]