Wkłady finansowe Unii Europejskiej do Międzynarodowego Funduszu na rzecz Irlandii (2007-2010) ***I Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 15 czerwca 2010 r. dotyczący wniosku w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wkładów finansowych Unii Europejskiej do Międzynarodowego Funduszu na rzecz Irlandii (2007-2010) (COM(2010)0012 – C7-0024/2010 – 2010/0004(COD))