Az Írországért Nemzetközi Alap részére nyújtott európai uniós pénzügyi hozzájárulás (2007-2010) ***I Az Európai Parlament 2010. június 15-i jogalkotási állásfoglalása az Írországért Nemzetközi Alap részére nyújtott európai uniós pénzügyi hozzájárulásról (2007–2010) szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2010)0012 – C7-0024/2010 – 2010/0004(COD))