EU's finansielle bidrag til Den Internationale Fond for Irland (2007-2010) ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 15. juni 2010 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om finansielle bidrag fra Den Europæiske Union til Den Internationale Fond for Irland (2007-2010) (KOM(2010)0012 - C7-0024/2010 - 2010/0004(COD))