Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/709, annettu 20 päivänä toukokuuta 2020, erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän muun kuin vähäisen muutoksen hyväksymisestä (”Jambon de Bayonne” (SMM))