Ilmoitus luottolaitosten tervehdyttämisestä ja likvidaatiosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/24/EY nojalla järjestettävästä AB bankas Snorasia koskevasta velkojainkokouksesta