Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor chemische stoffen voor het begrotingsjaar 2010 — Gewijzigde begroting nr. 2