Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/2204 z dne 22. decembra 2020 o spremembi prilog I in II k Uredbi (EU) št. 206/2010 glede vnosov za Združeno kraljestvo in kronska odvisna ozemlja na seznamih tretjih držav, njihovih ozemelj ali delov, iz katerih je dovoljen vnos nekaterih živali in svežega mesa v Unijo (Besedilo velja za EGP)